Polityka Prywatności

Informacje Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.szkolka-jordanow.pl (zwanej dalej: “Szkółka Roślin Jordanów”).
 2. Właścicielem strony i jednocześnie administratorem danych jest Dorota Kochanowska-Alwasiak prowadząca gospodarstwo rolnicze o nazwie: SZKÓŁKI ROŚLIN OZDOBNYCH DOROTA KOCHANOWSKA-ALWASIAK z siedzibą w Jordanów 52A, 95-060 Brzeziny, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP:7282425842, REGON:386314995, zwane dalej SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW.
 3. Dane osobowe zbierane przez SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW za pośrednictwem strony internetowej (www.szkolka-jordanow.pl) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 
 4. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.szkolka-jordanow.pl.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW zbiera informacje dotyczące osób odwiedzających stronę internetową www.szkolka-jordanow.pl zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora, do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Strona internetowa www.szkolka-jordanow.pl realizuje funkcje pozyskiwania i przetwarzania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach na stronie w następujący sposób:
  a) Poprzez gromadzenie plików “cookies.” 
 4. Dane pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim – z wyjątkiem dostawców usług wykorzystywanych przy operowaniu strony internetowej, np. dostawcy hostingu – zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych do SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW jest dobrowolne. Użytkownik w każdym momencie ma prawo usunięcia, wyłączenia lub zablokowania plików cookies z poziomu jego/jej przeglądarki internetowej. Opis jak zablokować, wyłączyć lub usunąć pliki cookies dla każej z popularnych przeglądarek internetowych zawary jest w paragrafie 3.   
 6. Podczas korzystania ze strony internetowej www.szkolka-jordanów.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. W przypadku adresów IP, strona www.szkolka-jordanow.pl używa anonymizacji adresów IP i nie pobiera lub w jakikolwiek sposób gromadzi tych informacji. 
 7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie.
 8. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika, a także administrowania stroną internetową www.szkola-jordanow.pl.
 9. Na stronie szkolka-jordanow.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od SZKÓŁKI ROŚLIN JORDANÓW i nie są w żaden sposób nadzorowane przez SZKÓŁKĘ ROŚLIN JORDANÓW. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW przy prowadzeniu strony internetowej www.szkolka-jordanow.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, podlegają poleceniom SZKÓŁKI ROŚLIN JORDANÓW co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).
  a) Podmioty przetwarzające. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu oraz systemy do analizy ruchu na stronie internetowej. W szczególności, SZKÓŁKA ROŚLIN JORADNÓW korzysta z dostawcy hostingu na terytorium Polski a także z serwisu Google Analytics do prowadzenia statystyk i analizy ruchu na stronie internetowej. 
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane o zachowaniach Użytkowników na stronie www.szkolka-jordanów.pl są gromadzone przez SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW tak długo, aż zgoda na gromadzenie nie zostanie odwołana przez Użytkownika.
 4. W przypadku skierowania żądania SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona Internetowa www.szkolka-jordanow.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać informacje wyświetlane przez SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW na stronie www.szkolka-jordanow.pl w oparciu o indywidualne preferencje Użytkowników odwiedzających stronę internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Użytkownik odwiedzający stronę www.szkolka-jordanow.pl może w każdym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki lub wyłączyć ich gromadzenie. Użytkownik może dokonać tych zmian w ustawieniach przeglądarki. 

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce:

a) Google Chrome
b) Mozilla Firefox
c) Microsoft Edge
d) Apple Safari

 1. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 2. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW wykorzystuje cookies wewnętrzne w celu:
  a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony www.szkolka-jordanow.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W szczególności, strona www.szkolka-jordanow.pl wykorzystuje pliki cookies _ga i _ga_ dostarczonych przez firmę Google z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 w Stanach Zjednoczonych. Wymienione pliki cookies używane są do gromadzenia anonimowych danych o zachowaniach użytkowników na stronie www.szkolka-jordanow.pl i wykorzystywane są przez właściciela strony to jej optymalizacji i poprawy użytkowania.   
 3. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a) prezentowania na stronie mapy wskazującej lokalizację SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników strony internetowej www.szkolka-jordanow.pl. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej www.szkolka-jordanow.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej.
 6. Strona www.szkolka-jordanow.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW na stronie internetowej www.szkolka-jordanow.pl.
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkowników żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych jeżeli SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes. 
  b) Ponieważ strona szkolka-jordanow.pl nie pobiera żadnych danych osobowych o swoich użytkownikach poza danymi zawartymi w plikami cookies, Użytkownik ma prawo i możliwość zablokowania, usunięcia lub wyłączenia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej. W paragrafie 3 podaliśmy opis jak zmienić ustawienia plików cookies w znanych przeglądarkach internetowych.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a)
  Użytkownik ma prawo i możliwość usunięcia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Opis jak dokonać zmian dotyczących gromadzenia plików cookies został opisany w paragrafie 3 dla dostępnych przeglądarek internetowych.  
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  a)
  Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 5. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a)
  gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b)
  gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c)
  gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
  d)
  gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 6. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo:
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 7. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej info@szkolka-jordanow.pl.
 8. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 9. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 10. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW zapewnia Użytkownikom strony www.szkolka-jordanow.pl bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas podczas korzystania ze strony. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW stosuje certyfikat SSL stosowany w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SZKÓŁKA ROŚLIN JORDANÓW poinformuje Klientów w odpowiednim komunikacie na swojej stronie internetowej.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@szkolka-jordanow.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2021r.